Deskundigheid

Wanneer u uw kind aan de zorgen van een ander toevertrouwt, wilt u daar natuurlijk wel een goed gevoel bij hebben. Dat snap ik helemaal!

Op de homepagina van mijn website schreef ik al dat ik in diverse kinderdagverblijven in Anna-Paulowna, Amsterdam, Haarlem en Groningen heb gewerkt. Dit was mogelijk omdat ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) niveau 4, heb afgerond.

Om mijn gastouderopvang te beginnen heb ik een EHBO-cursus gevolgd, toegespitst op gastouderopvang. Verder ben ik aangesloten bij SKSG. De kwaliteitseisen zijn door hen gesteld en gecontroleerd. In samenwerking met SKSG zorg ik ervoor dat ‘Het Kattebelletje’ blijft voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarnaast volg ik, onder andere georganiseerd door SKSG, deskundigheidsbevorderende cursussen en workshops. Tevens wordt “Het Kattebelletje” regelmatig gecontroleerd door GGD Groningen.

Ik sta ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 110146645

Sinds januari 2015 ben ik officieel zelfstandig ondernemer en sta ik bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 63863375

Om de kwaliteit van ‘Het Kattebelletje’ verder te optimaliseren, vraag ik ouders om regelmatige feedback. Door het gesprek open te houden, kunnen we samen voor het welzijn van uw kind zorgen. Ik vind het belangrijk dat u tevreden kunt zijn over mij als gastouder en de opvang die “Het Kattebelletje” u biedt.